Volleyball historie – da fløiter var fløiter

I referatet fra Kvinneutvalgets møte 23. oktober 1936 ser vi at innendørstreningen blir startet opp:
Tilstede ved første gangs trening 13 stykker. Styremøte under treningen.
Under treningen?
Uansett snakker vi om treningen i kjelleren i Folketeaterbygningen.
På møtet 6. november begynner de å tenke mer på utstyret:
Valborg Hammer ordner Ny ball og fløite – kritt, og reglene for ballspillet.
Og kamp for kvinnenes plass i organisasjonen, møte 13. november 1936:
Eftersom det viser sig at flere damegrupper har mandlige formænd, henstilles det til de klubber, at de i næste omgang vælger en kvinde.
Og på samme møte:
Når det vælges representanter til Kretsting og årsmøter skal det vælges en kvinde, så fremt det er en aktiv kvinnegruppe i lagene.
Dette må kanskje ha vært i en rettskrivningsovergang, siden kvinne er stavet på to forskjellige måter.
Så er vi over i 1937, og rekruttering. 4.februar:
Formanden fåreslår: Sende sirkulærer til alle klubber og spørge dem om de skal opta nettballspillet. Ambjørg Bråthen fåreslår at barnegruppene burde begynne og trene i nettballspillet.
Utsat intil videre.
På møte 11. februar  dukker kampskjema opp for første gang i denne sammenheng:
Det blev fåreslåt at formanden skal konferere med Rolf Hofmo angående dommerskjema og cirkulær til klubbene.
Et interessant poeng (!) her er at kampskjemaer ble kalt dommerskjemaer helt opp til “vår” tid.

Interesse fra Hedmark referert i møte 15. april:
Refr. skrivelse fra Vang, Hamar at de vil ha tak i alt som angår nettball.
Og så dukker det opp noe interessant under Eventuelt på dette møtet. Husk, nå befinner vi oss i 1937!
Diskutert deltagelse av kvinner i nettball i Olympiaden, blev enige utsette saken intil utetreningen.
Hvafforno? Diskutert i Norge før krigen? Da må jeg gjøre oppmerksom på at volleyball først kom på OL-programmet i 1964, altså 27 år seinere.
Vi får kanskje vite mer om dette i neste post, “når utetreningen har startet”?

Bildet: Da dommerne var messingblåsere.
Denne fløyta er funnet i volleyballforbundets ellers så sparsommelige lager av historiske gjenstander. Under mine tidlige norgesmesterskap som dommer (og spiller) ble de samme fløytene brukt av alle dommerne. Vi hadde ikke våre egne. Mellom kampene ble de oppbevart i sprit for å forhindre ev. smitte. Det var kanskje noen som ønsket å dømme mange kampwer?

Advertisements

One Comment on “Volleyball historie – da fløiter var fløiter

  1. Tidlig ute med kvinnekamp og likestilling i norsk volleyball…
    Styremøte på treningen forgikk vel i en time-out under spillsekvensen. Raskt og effektivt…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: